October 04, 2004 6:18 PM

The klnX project also mirrored out of Tanzania


The non-profit Content and Service Provider Nodo50 has kindly offer to host a mirror of our Open Swahili Localization Project. Visitors of the website out of Tanzania will be redirected automatically to the mirror abroad.

Nodo50 was funded back in 1994 in Madrid (Spain) and is currently providing services to more than 800 non-profit organizations. Special thanks to Santiago Botana, for working remotely with us during the setup.

Imetumwa na klnX editor | Kiungodumu | Kategoria: HABARI, UTANGULIZI

September 28, 2004 9:22 PM

Kilinux Info


Karibu kwenye tovuti ya Kilinux (klnX)!
klnX ni Mradi wa Kuswahilisha Programu ya Linux ulionzishwa na muungano kati ya Chuo Kikukuu cha Dar es Salaam na Kampuni ya Kiswidi IT+46.
Mradi huu umeundwa na timu ya wataalamu kutoka katika Idara ya Kompyuta na Taasisi ya Utafiti wa Kiswahili, Chuo Kikuu Cha Dar es Salaam. Kusudi na jitihada za mradi huu siyo tu kubadili programu huria kwa lugha ya kiswahili bali pia kuwafahamisha wazungumzaji wa Kiswahili faida ya kutumia programu huria.Mradi huu unafadhiliwa na Chuo Kikuu Cha Dar es Salaam na Shirika la Kimataifa la Maendeleo la Kiswidi (SIDA).

Imetumwa na kilinux | Kiungodumu | Kategoria: UTANGULIZI

September 28, 2004 9:17 PM

Short Intro to klnX


Welcome to the Kilinux (klnX) website!
klnX is an Open Swahili Localization Project started by the joint effort between the University of Dar es Salaam (UDSM) and the Swedish IT consultancy company IT +46.
The project has gathered a multidisciplinary team composed by members of the Department of Computer Science and the Institute of Swahili Research. This pioneering effort does not only aim to localize free and open source software to the Swahili language, but also create awareness among swahili speakers of the benefits of using and extending open source software.

This project is supported by the UDSM and the Swedish Development Agency (SIDA).


Imetumwa na kilinux | Kiungodumu | Kategoria: UTANGULIZI